Càlcul integral

En aquesta pàgina trobareu guies didàctiques, en pdf, per a calcular integrals indefinides. Aquestes guies estàn clasificades pels diferents tipus. Més endavant, també disposeu del temari complet del bloc Integral definida i indefinida.

Per accedir tan sols caldrà que pulseu damunt del vincle corresponent. Cal que tingues instal·lat el programa Acrobat Reader versió 3.0 o posterior

Nota: Cal que tingues present que poden haver errades de transcripció. T'agrairia molt que me ho comunicares

Càlcul integral

Guies de treball

Integral polinòmiques: Guia1 Solguia1
Integrals potencials: Guia 2 Solguia2
Integrals logarítmiques: Guia 3 Solguia3
Integrals Exponencials: Guia 4 Solguia4
Integrals trigonomètriques I: Guia 5

Guia 5a

Solguia5

Solguia5a

Integrals trigonomètriques
per descomposició II:
Guia 6 Solguia6
Integrals Trigonomètriques inverses: Guia 7 Solguia7
Integrals per parts Guia 8 Solguia8
Integrals racionals: Apunts Teoría

Guia 9

Solguia9
Integrals per canvi de variable: Guia 10 Solguia10
Integrals trigonomètriques per canvi: Guia 11 Solguia11
Integrals irracionals+Irracionals per canvi de variable trigonomètric: Guia 12 Solguia12

Càlcul d'àrees

Si desitjes baixar-te els apunts de teoria i problemes (Estan incomplets)

Integral indefinida e integral definida

master.pdf

Tan sols falta per confeccionar els apunts de càlcul de volums

jjisach@ono.com